Ekologisk mjölk.

På Sänkdalens Gård produceras KRAV-godkänd mjölk av våra ca 120 kor. För att få leverera ekologisk KRAV-godkänd mjölk räcker det inte med att det som korna äter är ekologiskt odlat. KRAV:s regler för djurhållning sträcker sig längre än vad lagen kräver. KRAV-godkänd djurhållning ska utgå ifrån djurens naturliga beteende. Vilket bl.a. innebär att:

  • Alla djur ska hållas i sådan miljö och skötas på ett sådant sätt att djurens hälsa och välfärd främjas.
  • Djurhållningen ska kännetecknas av en mycket god djuromsorg och ett gott djurskydd. Utfodringen ska anpassas till djurens naturliga behov, mängden kraftfoder ska begränsas.
  • Rutinmässig förebyggande medicinering får inte förekomma. Medicinerade kor har dubbel karenstid innan mjölken får levereras.
  • Kalven måste dricka komjölk och vara hos sin mamma de fyra första dygnen.
  • Korna måste vara ute på sommaren.
  • Inomhus ska köttdjur ha tillgång till välströad liggplats utan spaltgolv.

Förutom det så har vi gett korna möjligheten att gå lösa och själv bestämma när de vill mjölkas, äta och vila.

Ekologiskt kött.

Även för de djur som inte blir mjölkande kor och istället blir ekologiskt kött så gäller samma regler för sund djurhållning enligt KRAV:s regler. Samtliga djur som föds på Sänkdalens Gård lever hela sitt liv på gården.

Djurens mat

Allt som djuren äter produceras på gården. På KRAV-godkända gårdar får nötkreaturen ekologiskt foder och fri tillgång till ensilage eller hö. Ensilage är konserverat gräs och klöver. Såväl mjölkkor som köttdjur får gå ute och beta under en stor del av året på stora ytor. Dessutom äter de havre, vete och åkerbönor som vi odlar på gården.

Andra djur

På gården bor det även några andra djur. Höns som producerar ägg till hushållen och några grisar som njuter av livet.