SÄNKDALENS RAPSOLJA

Vi har efter mycket funderingar fattat ett beslut om att upphöra med produktionen av vår populära rapsolja.
Det är vår äldsta produkt och det har varit ett svårt beslut.

Odlingarna av raps passar dåligt till våra jordar och efter flera år med delvis eller helt utebliven skörd blir
konsekvensen att vi måste köpa in raps. Då faller hela konceptet med oljan, tycker vi.

Stort tack till alla som varit med på vår oljeresa!

Bästa hälsningar,
Sänkdalens Gård
Familjen Gunnarsson