Växtodling

KRAV-godkänd växtodling.

I KRAV-godkänt lantbruk används inga kemiska bekämpningsmedel. Istället hålls ogräs och skadeinsekter i schack med förebyggande metoder, till exempel en mer varierad växtföljd.

I ett KRAV-godkänt lantbruk används inte heller konstgödsel. Istället används naturliga gödselmedel såsom stallgödsel, främst från den egna gården, samt kvävefixerande växter såsom baljväxter tex. ärtor och åkerbönor.

Vad är KRAV?

KRAV är en förening som verkar för en hållbar utveckling genom att ta fram regler för ekologisk produktion samt kontrollera att de efterlevs.

Vad är KRAV?

KRAV är en förening som verkar för en hållbar utveckling genom att ta fram regler för ekologisk produktion samt kontrollera att de efterlevs.

Varför odla ekologiskt?

Varför odla ekologiskt? På KRAV:s hemsida finns information om miljöfördelarna med ekologisk odling.

  • Ekologisk odling orsakar inte att kemiska bekämpningsmedel läcker till sjöar och till grundvatten.
  • Ekologisk odling gynnar den biologiska mångfalden. Fler blommande ogräs på åkern gör till exempel att där också kan bli fler insekter och fler fåglar som lever av insekter.
  • Den ekologiska bonden sprider inte ut genmodifierade organismer (GMO) i naturen.
  • Ekologiska lantbruk skapar möjligheter för ett jordbruk som inte läcker lika mycket näringsämnen.
  • Det finns undersökningar som tyder på att ekologiska jordbruk förbrukar mindre mängd energi.
  • Ekologiskt lantbruk är aktsamt om jordens bördighet.
  • Ekologiskt lantbruk utvecklar kunskapen om hur ett energisnålt, kretsloppsanpassat och hållbart jordbruk kan utvecklas.

Växtföljd

En bra växtföljd är alltid viktig, men särkilt i ekologisk odling. I ekologisk odling har växtföljden särskild betydelse. Genom att utnyttja att olika grödor har olika näringsbehov, rotsystem och växtsätt tar man tillvara jordens näringsförråd så effektivt som möjligt. En varierad växtföljd är också viktig för att bekämpa ogräs, skadegörare och sjukdomar.
Principen är att balansera spannmål och andra tärande grödor med närande baljväxter.

I växtföljden på en KRAV-godkänd gård ska vall eller gröngödsling ingå. Man ska också sträva efter att hålla en stor del av marken grön året om. I övrigt får man utforma växtföljden efter den egna gårdens förutsättningar och driftsinriktning. Baljväxter som rödklöver har en huvudroll i ekologisk odling.

På Sänkdalens gård har vi en sexårig växtföljd. Den tvååriga vallen med mycket klöver i är motorn i odlingen. Åkerbönan odlas på de styvaste jordarna, ärtorna på de lite lättare. Dessutom ingår havre, vete och raps i växtföljden. Samtliga grödor stannar på gården och blir till foder för våra djur. Rapsen används dessutom till att framställa vår egen kallpressade rapsolja.